Przetargi


Zapraszamy do składania ofert na poniższy zakres prac usługowych i projektowych dotyczących obiektów zlokalizowanych w m. Sękowice 19A gm. Gubin :

1. Sporządzenie projektu budowlanego do pozwolenia na budowę obejmującego budowę nowych miejsc parkingowych dla TIR, nowych dróg wewnętrznych oraz remont istniejących dróg i parkingów a także odwodnienie projektowanych nawierzchni

2. Uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na budowę obiektów wymienionych w pkt 1 powyżej

3. Sporządzenie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia wodnoprawnego uwzględniającego odprowadzenie wód opadowych ze zmienionego układu komunikacyjnego na terenie nieruchomości

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki:

Gwarantujemy 100% jakość naszych paliw!